Pismo

   

Rada Naukowa


Kolegium redakcyjne
      

dr Agnieszka Turska-Kawa (redaktor naczelna)

dr hab. Robert Alberski (redaktor tematyczny: systemy i zachowania wyborcze)

prof. UMK dr hab. Danuta Plecka (redaktor tematyczny: identyfikacje polityczne)

dr hab. Łukasz Tomczak (redaktor tematyczny: partie polityczne)

prof. UE dr hab. Zbigniew Widera (redaktor tematyczny: marketing polityczny)

dr hab. Waldemar Wojtasik (redaktor tematyczny: systemy partyjne)

mgr Przemysław Grzonka (redaktor statystyczny)

mgr Maciej Marmola (sekretarz)

Recenzenci

Recenzenci w 2015 roku
dr hab. prof. UJK Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Maciej Drzonek (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Jacek Surzyn (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Hana Pravdová (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja)
prof. dr hab. Ľudmila Čábyová (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja)
dr hab. Juliána Mináriková (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja)

Recenzenci w 2014 roku
Prof. dr hab. Jaroslav Světlík (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
dr hab. Miroslav Zelinský, CSc. (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
prof. dr hab. Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Jacek Surzyn (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Recenzenci w 2013 roku
prof. dr hab. Ludmila Čábyová (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja)
prof. dr hab. Norbert Vrabec (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja)
prof. dr hab. Krzysztof Gajdka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
prof. dr hab. Tadeusz Godlewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr hab. Michał Strzelecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Dariusz Skrzypiński (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Recenzenci w 2012 roku
prof. dr hab. Krzysztof Gajdka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
prof. dr hab. Tadeusz Godlewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Michalczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr hab. Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Recenzenci w 2011 roku
prof. dr hab. Tadeusz Godlewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Michalczyk (Uniwersytet Śląskiw Katowicach, Polska)
prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Recenzenci w 2010 roku
dr hab. Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Kontakt

dr Agnieszka Turska-Kawa agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl

dr hab. Waldemar Wojtasik waldemar.wojtasik@us.edu.pl

mgr Maciej Marmola preferencje-polityczne@us.edu.pl